Wir arbeiten im Einklang mit der DSGVO

25. května 2018 vstoupí v účinnost legislativní nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. V souvislosti s touto legislativní změnou došlo i v naší společnosti k zavedení nezbytných technických a organizačních opatření, jelikož si plně uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů. Absolvovali jsme odborné školení k dané problematice, což deklarujeme přiloženými osvědčeními, provedli revizi svých informačních systémů a postupů nakládání s osobními údaji a zavedli závazná vnitropodniková opatření.

Komplexní proces splnění náročných podmínek ochrany osobních údajů jsme již úspěšně zvládli a v současnosti společnost Joppa Logistics již plně pracuje v souladu s legislativou GDPR.


GDPR Josef Drozdík Osvědčení
GDPR Lenka Hřebenářová Osvědčení