Kundenbeziehungsmanagement-System

Klíčovým faktorem úspěchu firmy na trhu nejen dopravy a logistiky jsou zákazníci a to především spokojení zákazníci. Udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky je možné pouze tehdy, pokud jsou klienti s nabízenými službami spokojeni a přesvědčeni, že jim dává něco navíc oproti ostatním a jedná s ním jako se skutečným partnerem.

Marketingové oddělení v současnosti přechází na moderní elektronický systém řízení vztahů se zákazníky (CRM). Cílem zavedení CRM je efektivnější budování dlouhodobých partnerských vztahů, usnadnění evidence dat i ucelené shromáždění kontaktů se zákazníky. Výsledkem bude zlepšení v oblasti řízení vztahů a poskytnutí partnerům právě takové služby, které aktuálně požaduje.

CRM