Stali jsme se členy Svazu spedice a logistiky

Jak rosteme a personálně posilujeme, je i více času (a chuti) aktivně se zapojit do činnosti oborových organizací.

Jednou z nejaktivnějších a nejvýznamnějších organizací v našem oboru je Svaz spedice a logistiky České republiky, jehož jsme nově členem.

Certifikát