SLOUČENÍ JOPPA LOGISTICS A ROHLIG SUUS

Vážení zákazníci a partneři,

je mi velkou ctí oznámit Vám, že dne 6.6.2023 došlo k uzavření dohody, na základě které se společnost Joppa Logistics s.r.o. stane součástí nadnárodní logistické skupiny ROHLIG SUUS Logistics. Celá transakce bude oficiálně dokončena v následujících týdnech tohoto roku.

Společnost ROHLIG SUUS Logistics patří mezi největší logistické společnosti ve střední a východní Evropě s působností po celém světě a s komplexní nabídkou služeb v dopravě a skladování. Jsem si jistý, že společně budeme silnější a že z této synergie budou mít prospěch obě strany. Vzájemné spojení přinese oběma stranám celou řadu výhod a synergií a ve výsledku budou z této akvizice těžit i naši zákazníci.

Hlavním cílem této změny je posílení naší pozice na trhu, vzájemné doplnění portfolia služeb a další rozvoj a celkový růst.

Josef Drozdík, jednatel společnosti

SLOUČENÍ JOPPA LOGISTICS A ROHLIG SUUS