DAR PRO LINKU BEZPEČÍ

Vedle sportovních oddílů každoročně přispíváme finančními nebo hmotnými dary i neziskovým organizacím. Jsme přesvědčeni, že každá pomoc má smysl, zvlášť když míří k ohroženým dětem. Proto jsme přispěli finančním darem 10 000 Kč organizaci Linka bezpečí, z.s.

Nezisková organizace Linka bezpečí je známá především pro svou službu pomoci dětem a studentům při řešení složitých životních situací. Klienti na Linku bezpečí obrací například se svými psychickými problémy, potížemi v rodině anebo v případech násilného chování. Významnou část služeb Linky bezpečí tvoří také preventivní činnost, což zahrnuje návštěvy škol, odborných i veřejných akcí nebo tvorba edukativních videí, podcastů aj.

Linka bezpečí