AKTUÁLNÍ SITUACE NA SILNIČNÍM TRHU

Silniční doprava a logistika je jedna z řady oborů, na které dopadají důsledky spojené s nemocí Covid-19. Momentálně zásadní jsou příležitostná zdržení či neočekávané výpadky řidičů nákladních vozidel anebo nedostatek pracovníků ve skladech z důvodu karanténních opatření. Těmto problémům se snažíme předcházet skrze ochranná opatření ochrany zdraví a zároveň flexibilně reagovat, aby případné nepříznivé dopady pocítili naši zákazníci jen minimálně.

Nicméně žádáme naše zákazníky o shovívavost. Nárazově totiž musíme čelit zpožděním nakládek nebo vykládek v řádech jednotek či desítek hodin.

Bedlivě sledujeme vývoj a nařízení spojená pandemií Covid-19 v ČR i v zahraničí a jejich dopady na nákladní dopravu a logistiku. Našim klientům navíc doporučujeme se o případných omezeních informovat také u svých dodavatelů a odběratelů.

KORONAVIRUS