VLIV KORONAVIRU NA NÁKLADNÍ DOPRAVU

Informujeme klienty v návaznosti na nedávný vývoj související s rozšířením koronaviru do nových zeměpisných oblastí. Týká se především vyhlášením karantény na celé území Itálie. Aktuální situaci denně prověřujeme, ale pro nákladní dopravu dosud nejsou vydaná žádná podstatná omezení ani zákazy, což nám potvrdili i naši italští logističtí partneři.

Nicméně žádáme naše klienty, aby se před objednáním přepravy informovali u svého dodavatele/odběratele ohledně místních bezpečnostních opatření pro řidiče. Zároveň se můžete informovat u našich dispečerů o aktuálních doporučení v oblastech, kde požadujete přepravu realizovat.

S cílem maximálně ochránit naše řidiče jsme také přistoupili ke zvýšeným bezpečnostním a hygienickým opatřením (masky, rukavice, dezinfekční prostředky, dodržování odstupu od dalších osob aj.).

KORONAVIRUS