NÁKUP HYBRIDNÍCH VOZIDEL

Logistika a životní prostředí patří neodmyslitelně k sobě. Je zřejmé, že logistika má na ekologii a životní prostředí výrazný vliv a je na ní vyvíjen tlak směrem ke snižování emisí CO2 a uhlíkových stop.

Jinak tomu není ani v současné době a jelikož máme rádi přírodu a rádi podporujeme jakékoliv kroky k její ochraně, rozhodli jsme se pro nákup hybridních vozidel značky Toyota, které jsou vybaveny dvěma vzájemně propojenými jednotkami, a sice benzínovým motorem a elektromotorem. Motor je vybaven velkokapacitní baterií, která je dobíjena za jízdy anebo uchovává energii získanou například při brzdění. Baterii není třeba nabíjet, vše probíhá automaticky během provozu, v čem vidíme obrovskou výhodu v podobě časové úspory. Do budoucna plánujeme v nákupu vozidel pokračovat nadále.

Joppa hybridní vozidla