NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY

Pro usnadnění komunikace s našimi disponenty na centrále v Brně jsme vytvořili nové emailové adresy, na které mohou klienti posílat své poptávky, dotazy či objednávky:

  • polsko@joppa.cz – pro dovoz i vývoz od našich severních sousedů
  • francie@joppa.cz – slouží pro poptávky týkající se Francie
  • spanelsko@joppa.cz – pro přepravy směřující na Pyrenejský poloostrov

K rozšíření emailových adres jsme přistoupili nejen s přihlédnutím k hospodářskému významu uvedených ekonomik, ale také proto, že jsme pro uvedené destinace v nedávné době rozšířili síť našich sběrných služeb.

Nadále jsme Vám samozřejmě k dispozici na našich stávajících emailových adresách, které najdete na našich webových stránkách

Neváhejte se na zmiňované emailové adresy obrátit, ať už se jedná o dovoz i vývoz. Naši disponenti jsou připraveni se Vám plně věnovat a najít to nejvhodnější řešení.