PODĚKOVÁNÍ – PF 2022

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
děkujeme Vám za projevenou důvěru v právě končícím roce 2021. Velice si naší spolupráce vážíme, a i v novém roce budeme usilovat o vaši přízeň a pokračování úspěšné spolupráce.

Celý tým Joppa Logistics Vám touto cestou přeje radostné prožití vánočních svátků s rodinou a blízkými přáteli.
Do nového roku 2022 Vám přejeme pevné zdraví a přízeň štěstí. Ať je pro Vás nový rok symbolem mnoha osobních i pracovních úspěchů. Bude nám ctí, pokud Vaše pracovní úspěchy budou částečně spojeny naší usilovnou prací.

Joppa Logistics s.r.o. PF 2022