PŘÍSPĚVEK DO NADAČNÍHO FONDU

S blížícím se koncem roku 2019 jsme ještě jednou otevřeli sběrné pokladničky určené pro Nadační fond dětské onkologie KRTEK a s nemalým přispěním vedení společnosti jsme fondu věnovali částku 45.000,- Kč. Všem zaměstnancům, včetně vedení společnosti, patří velké poděkování za dobrý skutek skrze příspěvek do sbírky. Zvlášť díky patří také kolegům, kteří si vzali sbírku pod svou patronaci. S příspěvkem zároveň připojujeme přání, aby se v roce 2020 bezvýhradně plnila vize nadačního fondu a to, aby pomáhal usnadnit léčbu a zmírnit následky onkologicky nemocných dětí.

NA ZÁVĚR DĚTEM, RODIČŮM A SAMOTNÉMU FONDU, MÁTE NÁŠ OHROMNÝ OBDIV.

Nadační fond Krtek