PŘÍSPĚVEK PRO NF KRTEK

Přesto, že není dne, kdy bychom z médií či sociálních sítí nezaslechli, resp. nečetli slova koronavirus či covid-19, nesmíme zapomínat i na další onemocnění, se kterými lidé s pomocí lékařů bojují.

Proto se během roku naši zaměstnanci včetně vedení společnosti aktivně zapojují do sbírky pro Nadační fond Krtek. Kolik činí námi předaný výtěžek za rok 2020? 30.000,- Kč. Velké díky každému, kdo svým dobrovolným příspěvkem podpořil činnost nadačního fondu.

Nadační fond Krtek nabízí psychosociální a materiální pomoc onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám během léčby i po jejím ukončení. Fond zároveň podporuje specializovanou léčbu a výzkum léčby dětských nádorových onemocnění.

VŠEM DĚTEM, RODIČŮM, LÉKAŘŮM A SAMOTNÉMU FONDU PATŘÍ NÁŠ OHROMNÝ OBDIV.

PŘÍSPĚVEK PRO NF KRTEK