PŘÍSPĚVEK PRO NF KRTEK

Tak jako každý rok jsme se i loňský rok zapojili do sbírky pro Nadační fond Krtek. Na podporu a pomoc onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám jsme vybrali a Nadačnímu fondu Krtek jsme předali částku 45.000,- Kč.

Nadační fond Krtek nabízí psychosociální a materiální pomoc onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám během léčby i po jejím ukončení. Fond zároveň podporuje specializovanou léčbu a výzkum léčby dětských nádorových onemocnění.

JSME RÁDI, ŽE JSME SOUČÁSTÍ TÉTO PODPORY A POMOCI. I NADÁLE BUDEME TĚMTO POTŘEBNÝM POMÁHAT.

PŘÍSPĚVEK PRO NF KRTEK