Registrace na portále

Naše společnost je nově registrována na předním informačním portále Živéfirmy.cz. Tento projekt nabízí uživatelům kvalitní a ucelenou databázi aktivních firem na tuzemském trhu.

Společně s registrací jsme získali oprávnění užívat oficiální statut „SPOLEHLIVÁ FIRMA“ ve formě certifikátu a prestižního ocenění.

Jedná se o další důkaz naší spolehlivost, serióznosti a kvality nabízených služeb zákazníkům.

Spolehlivá firma