Zlepšení pracovního prostředí v Brně

V rámci zlepšování úrovně pracovního prostředí dokončujeme celkovou revitalizaci kanceláří pro zaměstnance všech oddělení dispečinku na centrále v Brně, včetně místností určené pro vedení společnosti. Kanceláře a příslušná zařízení (např. kuchyňky a odpočinkové místnosti) prochází kompletní obměnou původního nábytku. Výhledově budou veškeré práce ukončeny do konce roku 2018.

Uvědomujeme si totiž, že síla společnosti závisí na jejich zaměstnancích. Příjemné pracovní prostředí je jedním z prostředků péče o zaměstnance a s tím přímo souvisí zlepšování kvality námi nabízených služeb.

Kancelář Brno 2018