Pomáháme – NF Krtek a FOD

V centrále společnosti a napříč pobočkami jsme uspořádali dobrovolnou charitativní sbírku ve prospěch Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK. Díky tomu předáváme nadačnímu fondu výtěžek sbírky ve výši 45.000,- Kč. Jsme přesvědčeni, že náš příspěvek pomůže a všem, kteří přispěli do sbírky patří velké poděkování.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu hospitalizovaných dětí v nemocnic, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky.

Vedení společnosti zároveň přispělo částkou 6.000,- Kč pro Fond ohrožených dětí (Klokánek). Tato nezisková organizace se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem.

Nadační fond Krtek