Pomáháme – NF Krtek a FOD

V centrále společnosti a napříč pobočkami jsme uspořádali dobrovolnou charitativní sbírku ve prospěch Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK. Díky tomu předáváme nadačnímu fondu výtěžek sbírky ve výši 45.000,- Kč. Jsme přesvědčeni, že náš příspěvek pomůže a všem, kteří přispěli do sbírky patří velké poděkování.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu hospitalizovaných dětí v nemocnic, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky.

Vedení společnosti zároveň přispělo částkou 6.000,- Kč pro Fond ohrožených dětí (Klokánek). Tato nezisková organizace se zaměřuje na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem.

Nadační fond Krtek
Ilustrační foto

PF 2019

21. 12. 2018 číst