Referenze

Guardate le società, che hanno usato i servizi della Joppa Logistics.

PETROF, spol s.r.o.

Vorrermmo ringraziare la società Joppa Logistics s.r.o. per il trasporto effettuato in modo professionale e l´atteggiamento verso i nostri ordini. Apprezziamo innanzitutto la flessibilità e l´approccio personale dei referenti. Un nostro grande ringraziamento per il lavoro di logistica svolto riguardo a Polonia ed altre destinazioni come Germania, Austria etc

Hermannová Markéta

Chropyňská strojírna, a.s.

Do funkce vedoucího odd. logistiky jsem byl jmenován 1.3.2018. Od té doby jsem s firmou Joppa Logistics, s.r.o. v kontaktu za účelem zajišťování přeprav. Ať už celokamionové přepravy, či částečné přepravy po různých destinacích Evropy. Ze začátku spolupráce panovala, řekl bych, mezi našimi firmami určitá dávka nejistoty, což se samozřejmě projevovalo v úbytku objednávek. Ale dnes mohu odpovědně říci, že Joppa Logistics, s.r.o. patří k nejvýznamnějším dodavatelům dopravy pro CHS. Musím s velkou vděčností a pokorou uznat, že přístup firmy Joppa Logistics, s.r.o. byl, je a doufám i bude vždy na vysoké úrovni, co se týče organizace jejich práce, přístupu, flexibility. A to naše požadavky jsou někdy těžko splnitelné a nezřídka jen firma Joppa Logistics, s.r.o. si s nimi dokáže poradit a nabídnout adekvátní přepravu. Děkuji ještě jednou za spolupráci a těším se samozřejmě na další.

Martin Rudyk

Pardubický pivovar a.s.

S firmou Joppa Logistics s.r.o. spolupracujeme od roku 2018 a vaši dopravu využíváme hlavně na importy a exporty z Itálie. S kvalitou služeb jsme velice spokojeni. Vždy dochází ke skvělé domluvě s Vašimi dispečery, oboustranně si vycházíme vstříc a v případě jakéhokoliv problému nalezneme vždy snadné a rychlé řešení. Těšíme se na další spolupráci.

Michal Pátek

KORDÁRNA Plus, a.s.

Con la vostra societá collaboriamo già da alcuni anni. Apprezziamo innanzitutto il disbrigo veloce delle nostre esigenze, cioé l´elaborazione delle richieste di prezzo e la soluzione di situazioni impreviste durante il trasporto di merci. tutte le difficoltà emerse durante la collaborazione, sono state sempre risolte con soddisfazione di entrambe le parti. Valutiamo generalmente molto buona tale collaborazione e la società JOPPA rappresenta per noi un partner affidabile e collaudato.

Mgr. Zelenák Peter

ČERVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o.

Se společností Joppa Logistics spolupracujeme již několik let. Využíváme služeb vnitrostátní i mezinárodní dopravy. S kvalitou služeb jsme velmi spokojeni a můžeme ji jen doporučit.

Magdalena Hubáčková

KOSTKA - kolobka, s.r.o.

Dopravu využíváme hlavně v zahraničí, převážně v okolních západních zemích. S rychlostí doručení a kvalitou služeb jsme spokojeni. Velmi kladně hodnotíme rychlá řešení vznikajících problémů, kdy spokojenost zákazníků je prvořadým cílem obou stran.

Petr Neugebauer

HOPI POPI, a.s.

Con la società Joppa Logistics, quale spedizioniere e ricevente, da alcun i anni già, abbiamo avuto ottime esperienze. La maggior parte delle spedizioni vengono consegnate al destinatario regolarmente ed in tempo. La comunicazione con i dispatcher è veloce, e se durante il trasporto si verifica un problema, troviamo insieme sempre una soluzione.

Alena Schneiderová

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ, p.o.

Con la società Joppa Logistic, s.r.o. abbiamo già iniziato a collaborare nell´anno passato e tale collaborazione continua con successo anhe quest´anno. Siamo lieti di trovare un vettore privato, che a prezzi convenienti per i servizi, e sempre disponibile nei nostri confronti, per quanto concerne i trasporti oltre standard, riguardanti gli oggetti dal valore culturale prezioso. Gli ordini vengono eseguiti senza problemi e velocemente, con modi di agire veloci e flessibili e con approccio cortese – questi sono gli attributi di tale ditta, con la quale, vogliamo continuare la nostra collaborazione. Consigliamo vivamente questa ditta.

Mgr. Dana Vedra