Online warehouse registry

V současné době testujeme novou službu pro ty zákazníky, kteří využívají skladování v Brně a Praze, přičemž do budoucna počítáme s rozšířením i do dalších našich skladů. Díky této službě budou moci klienti online sledovat pohyb svých uskladněných položek. To znamená, že zákazníci budou mít možnost v reálném čase sledovat veškeré skladové operace, tj. příjem, umístění, výdej, aj.

Služba online sledování skladových operací zboží je umožněna díky elektronizaci našich skladů. Veškeré zboží je při příjmu zaměstnancem skladu řádně oštítkováno čárovým kódem, což je v reálném čase evidováno do naší elektronické databáze. Nově tedy budou moct nahlížet do elektronické databáze skladu i naši zákazníci.

SKLAD